Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Licytacje

Pierwsza licytacja nieruchomości

w dniu 04-06-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, sala 8

Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00095278/3, CZ1M/00095277/6.

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków, 42-300 Myszków

Sygnatura: KM 498/18, I Co 872/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-06-2019r. o godz 14.10 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2

w postępowaniu egzekucyjnym odbędzie się

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Poraj

ul. Górnicza, posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00095278/3, CZ1M/00095277/6 oraz budynku stanowiącego odrębną własność.

Nieruchomość składa się z : działek gruntu o nr 792/1 oraz 795/1 o łącznej powierzchni 0,1186 ha.

Działki stanowią gospodarczą i funkcjonalną całość i są zabudowane budynkiem handlowo usługowym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 236,80 m2. Na działce 795/1 znajduje się blaszany skład w złym stanie technicznym oraz zasypane szambo. Teren utwardzony w niewielkiej części, nieruchomość uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury techniczne.

Łączna wartość prawa użytkowania nieruchomości gruntowej wynosi 243 000,00 zł.

Cena wywoławcza 182 250,00 zł. Wadium 24 300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice nr: 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 872/18. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K O M O R N I K

Mateusz Czapliński

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Komornik przyjmuje strony:

we wtorek od godz. 9:00 do 11:00
w piątek od godz. 9:00 do 11:00

Wpłaty można dokonywać na:

rachunek bankowy dla przelewów krajowych:

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090

rachunek bankowy dla przelewów zagranicznych:

nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
PL 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090