Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Licytacje

Pierwsza licytacja nieruchomości

w dniu 23-05-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, sala 2

Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00013853/0, CZ1M/00012238/6.

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków, 42-300 Myszków

Sygnatura: KM 1207/17, I Co 1585/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23-05-2019r. o godz 14.10 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Przyrów ul. Targowa nr 6 , posiadającej założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00013853/0, CZ1M/00012238/6. Nieruchomość składa się z :

Nieruchomość o numerze KW CZ1M/00013853/0 obejmuje działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 595/2 o powierzchni 0,1200 ha, natomiast nieruchomość o numerze KW CZ1M/00012238/6 obejmującej budynki stanowiące odrębną nieruchomość posadowione na wyżej wymienionej działce 595/2.

Budynki to: dwuizbowy murowany dom mieszkalny, murowana z kamienia kryta papą obora, drewniana kryta papą stodoła. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, powierzchnia użytkowa budynku oscyluje w granicach 40-46 m kw. Zabudowania gospodarcze o powierzchni zabudowy 51 mkw oraz 14 mkw przylegają bezpośrednio do budynku mieszkalnego. Zabudowania w złym stanie technicznym. Przedmiotowe budynki są posadowione częściowo na sąsiedniej działce. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdują się na terenach rolnych. Odnotowano niezgodność w dziale I KW CZ1M/00012238/6, podany adres nieruchomości to Przyrów ul. Częstochowska 33, natomiast zgodnie z wypisem z kartoteki budynków adres nieruchomości to Przyrów ul. Targowa 6. Przyjęto stan zgodnie z wypisem z kartoteki budynków. Łączna wartość nieruchomości wynosi 76 800,00 zł.

Cena wywoławcza 57 600,00 zł. Wadium 7 680,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice nr: 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 1585/17 oraz numeru działki do licytacji której się przystępuje. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K O M O R N I K

Mateusz Czapliński

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Komornik przyjmuje strony:

we wtorek od godz. 9:00 do 11:00
w piątek od godz. 9:00 do 11:00

Wpłaty można dokonywać na:

rachunek bankowy dla przelewów krajowych:

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090

rachunek bankowy dla przelewów zagranicznych:

nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
PL 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090