Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Licytacje

Druga licytacja nieruchomości

w dniu 09-04-2019 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, sala 9

Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00036176/7.

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Zastępca Komornika asesor Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków, 42-300 Myszków

Sygnatura: KM 757/16, I Co 805/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 09-04-2019r. o godz 14.20 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Zawada Pilicka gm. Irządze, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00036176/7.

Nieruchomość składa się z :działki gruntu o numerze ewidencyjnym 195/22 o powierzchni użytkowej 638 m2. Działka zlokalizowana bezpośrednio przy nieutwardzonej prywatnej drodze gruntowej. Działka nieuzbrojona i nieogrodzona z możliwością podłączenia podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Kształt regularny, zbliżony do kwadratu, teren płaski, zadrzewiony i zakrzewiony. Teren położony w strefie przeznaczonej pod zabudowę letniskową.

Łączna wartość nieruchomości wynosi 8 800,00 zł.

Cena wywoławcza 5 866,67 zł. Wadium 880,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice nr: 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 805/16. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

K O M O R N I K

Mateusz Czapliński

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Komornik przyjmuje strony:

we wtorek od godz. 9:00 do 11:00
w piątek od godz. 9:00 do 11:00

Wpłaty można dokonywać na:

rachunek bankowy dla przelewów krajowych:

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090

rachunek bankowy dla przelewów zagranicznych:

nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
PL 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090