Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Licytacje

Pierwsza licytacja nieruchomości

w dniu 13-09-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, sala 7

Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00078554/7.

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Zastępca Komornika asesor Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków, 42-300 Myszków

Sygnatura: KM 1745/14, I Co 1330/15

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Zastępca asesor Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13-09/2018r. o godz 14.00 w sali nr 7 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

 

gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Myszków, gmina Myszków, składającej się z czterech działek gruntu o numerach ewidencyjnych 5320/3, 5320/5, 5320/6, 5321/2 i łącznej powierzchni 1.768m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 101,46m2 oraz budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 37,75m2 pod numerem porządkowym 45 A przy ulicy Dworskiej , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00078554/7.

Łączna wartość nieruchomości wynosi 59 000,00 zł. Cena wywoławcza 44 250,00 zł. Wadium 5 900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice nr: 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 1330/15 oraz numeru działki do licytacji której się przystępuje. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14 Ipiętro/- jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K O M O R N I K

Zastępca Komornika Mateusz Czapliński

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Komornik przyjmuje strony:

we wtorek od godz. 9:00 do 11:00
w piątek od godz. 9:00 do 11:00

Wpłaty można dokonywać na:

rachunek bankowy dla przelewów krajowych:

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090

rachunek bankowy dla przelewów zagranicznych:

nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
PL 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090