Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Licytacje

Pierwsza licytacja nieruchomości

w dniu 10-09-2018 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, sala 8

Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00076832/6.

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Zastępca Komornika asesor Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków, 42-300 Myszków

Sygnatura: KM 1453/16, I Co 1207/16

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Zastępca asesor Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-09/2018r. o godz 13.20 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Wygiełzów gm. Irządze, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00076832/6.

Nieruchomość składa się z :

-działki gruntu nr 47/3 sklasyfikowana jest jako grunty rolne RIIIa, o powierzchni użytkowej 19.900 m2, działka nieuzbrojona i nieogrodzona, teren pochyły, kształt działki regularny zbliżony do prostokąta o dużej różnicy boków, zlokalizowana bezpośrednio przy drodze asfaltowej publicznej. Łączna wartość nieruchomości wynosi 36 100,00 zł. Cena wywoławcza 27 075,00 zł. Wadium 3 610,00 zł.

Zgodnie z art. 2a. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

- działka gruntu 47/4 sklasyfikowana jest jako grunty rolne ŁIII o powierzchni użytkowej 4.700m2, działka nieuzbrojona i nieogrodzona, teren lekko pochyły, kształt działki regularny zbliżony do kwadratu, zlokalizowana bezpośrednio przy drodze asfaltowej publicznej. Łączna wartość nieruchomości

wynosi 7 000,00 zł. Cena wywoławcza 5 250,00 zł. Wadium 700,00 zł.

Zgodnie z art. 2a. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

- działki gruntu nr 67/2 o powierzchni użytkowej 300 m2, działka nieuzbrojona i nieogrodzona, teren lekko pochyły, kształt działki regularny zbliżony do kwadratu. Brak dostępu do drogi, konieczność przejazdu przez nieruchomość sąsiednią. Łączna wartość nieruchomości

wynosi 450,00 zł. Cena wywoławcza 337,50 zł. Wadium 45,00 zł.

- działka gruntu 91/1 o powierzchni użytkowej 600 m2, działka nieuzbrojona i nieogrodzona, teren lekko pochyły, kształt regularny zbliżony do prostokąta o średniej różnicy boków. Na terenie nieruchomości stwierdzono nasadzenie drzew i krzewów bez znaczenia gospodarczego.

Brak dostępu do drogi, konieczność przejazdu przez nieruchomość sąsiednią. Łączna wartość nieruchomości wynosi 900,00 zł. Cena wywoławcza 675,00 zł. Wadium 90,00 zł.

- działka gruntu 91/2 o powierzchni użytkowej 1.000m2, działka nieuzbrojona i nieogrodzona, teren lekko pochyły, kształt regularny zbliżony do prostokąta o dużej różnicy boków. zlokalizowana bezpośrednio przy asfaltowej drodze publicznej. Łączna wartość nieruchomości wynosi 1 700,00 zł.

Cena wywoławcza 1 275,00 zł. Wadium 170,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice nr: 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 1207/16 oraz numeru działki do licytacji której się przystępuje. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14 Ipiętro/- jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K O M O R N I K

Zastępca Komornika asesor Mateusz Czapliński

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Komornik przyjmuje strony:

we wtorek od godz. 9:00 do 11:00
w piątek od godz. 9:00 do 11:00

Wpłaty można dokonywać na:

rachunek bankowy dla przelewów krajowych:

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090

rachunek bankowy dla przelewów zagranicznych:

nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
PL 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090