Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Licytacje

Druga licytacja nieruchomości

w dniu 29-05-2018 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 9

Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M 00037022/0.

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Zastępca asesor Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków, 42-300 Myszków

Sygnatura: KM 223/16, I Co 403/16

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Zastępca asesor Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-05-2018 o godz 08:45 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

 

DRUGA L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Projektowanej 33, stanowiącej własność Bogdan Goc, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M 00037022/0.

Nieruchomość składa się z :dwóch działek gruntu o numerach ewidencyjnych 855 oraz 856 o łącznej powierzchni 1.007 m2. Zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 56,31 m2, wolnostojącym parterowym z poddaszem nieużytkowym.

Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna-szambo, ogrzewanie -piec na węgiel.

Dostęp odbywa się z drogi gruntowej o niskim natężeniu ruch kołowego. Łączna wartość nieruchomości wynosi 98 000,00 zł. Cena wywoławcza 65333,33 zł. Wadium 9 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice nr: 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 403/16 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14 Ipiętro/- jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K O M O R N I K

Zastępca asesor Mateusz Czapliński

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Komornik przyjmuje strony:

we wtorek od godz. 9:00 do 11:00
w piątek od godz. 9:00 do 11:00

Wpłaty można dokonywać na:

rachunek bankowy dla przelewów krajowych:

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090

rachunek bankowy dla przelewów zagranicznych:

nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
PL 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090